fbpx

Etiket Arşivi: dükkan yazılım

Mağaza Yazılım

Mağaza yazılım denince akla ilk olarak firmalara teknolojinin sunduğu eşsiz olanaklar gelecektir. Bu olanakları birçok şekilde sıralamak mümkün ancak gelin ilk önce bu yazılımların hangi donanımsal sistemlerle birleştirilerek fayda yolunu açtıklarını belirtelim. İlk olarak mağaza barkod yazılım sistemi barkod gibi donanımsal bir faktörle birleştiğinde firmalar için birçok avantaj sağlamakla birlikte stok bilgileri gibi hayati faktörlerin tek elde toplanmasına olanak tanıyacaktır. Öte yandan müşterilere sunulmak istenen puan sistemleri mağaza yazılım faktörüyle birleştirilerek müşterilere bir çok avantaj sunulabilir.

 

Öncelikle barkod sistemi mağazalar için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Bu sistemler firma sahibi ya da muhasebe, depo gibi departman müdürlüklerine yalnızca stok durumu hakkında bilgi vermeyip ürünün cinsi, eğer tekstil ürünleriyse beden renk gibi çeşitlerin teminine olanak sağlayacaktır. Mağaza yazılım sistemlerinin sunduğu bu avantaj yalnızca müşterilere sunulan hizmetin kalitesini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda bu kalitenin karlılık nezdinde geri dönüşününü sağlamaktadır. Öyle ki ürün cinsi hakkında her an bilgi sahibi olan mağazalar müşterinin taleplerini eksiksiz karşılayacak ve eksik ürün daima mağaza stoklarına katılarak müşteri talebi karşılanacaktır.

Bir diğer mağaza yazılım avantajı olan puan sistemi mağazanın müşterilerine özel fırsatlar sunmasını mümkün kılıp aynı zamanda sürekli müşterilerine puan aracılığı ile özel fırsatlar tanıyacaktır. Bu avantajlar gerek müşteri memnuniyet gerek de müşteri profilinin mağaza kayıtlarına geçmesi ve ürün temininin müşteri profili göz önünde bulundurularak yapılması adına büyük katkılar sağlayacaktır.

Öte yandan mağaza yazılım sistemlerinin sağladığı bir diğer avantaj ise taksitli satış veya ürün değişimi gibi mağazaları zorlayan konularda çalışanlara ve mağaza sahiplerine büyük bir kolaylık sunmasıdır. Mağaza yazılımlarında yapılacak ayarlamalar sayesinde müşterilere belli taksitleri yine programa atanan faiz oranları ile takip altında tutabilir ve mağazanın kurumsal görünümüne katkı sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte ürün değişim talepleri mağaza yazılımları sayesinde zorlu bir işlem olmaktan çıkacaktır. Satışı tamamlanan ürünün barkod numarası sayesinde ulaşılan bilgiler vesilesi ile ürünün satış zamanı ya da değişimin stok durumuna iletilmesi gibi spesifik konular mağaza yazılım ile benzersiz bir kolaylığa dönüşecektir.

Sonuç olarak mağaza sahiplerine ve işletmecilere büyük kolaylıklar sunan mağaza yazılım fiyatları değişkenlik gösterir, işletmelerin gelişimleri açısından büyük bir avantaj sağlarken kurumsallık adına mağazaların attığı adımların en önde gelen faktörü olacaktır. Bu sayede mağaza ya da mağaza zincirleri birçok kolaylıktan faydalanıp müşterilerine aradıkları hizmeti sunabilecektir.

Mağaza Barkod Sistemi Fiyatları

Mağazaların bilinen en büyük sorunlarından biri stoklarda yaşanılan karışıklıklardır. Birçok mağaza işletmecisi bu durumdan şikayetçi olsa da çok azı buna yönelik en güvenilir olan mağaza barkod sistemi bilmektedir Sistemin sunduğu avantajlardan bahsetmeden önce sistemin çok da maliyetli bir kurulumu olmadığını söylemekte fayda var. Özellikle söz konusu olan geniş bir mağaza ise mağaza barkod sistemi maliyeti mağaza işletmecileri için karlı sayılabilir. Misal vermek gerekirse; kaybolan stoklar, personel kaynaklı yaşanılan ürün kaybolmaları ve günlük satış miktarı gibi birçok nedenle birlikte iş yerinin karlılığı barkod sistemleri sayesinde arttırılabilir ve bu arttırılan karlılık mağaza barkod sistemi fiyatlarıyla karşılaştırıldığında aradaki uçurum mağaza işletmecisinin büyümesine olanak sağlayacaktır.

Öte yandan mağaza barkod teknolojisinin avantajlarından bir diğer ise mağaza ister büyük ister küçük ölçekli olsun personele yani çalışana sağladığı büyük kolaylıktır. Mağazanın yoğunluk süreçlerinde mağaza barkod sisteminden yoksun bir mağaza ister istemez bir sıkışıklığın doğmasına olanak tanıyacaktır. Bu şekilde sıkıntı yaşayan mağazalarda kullanılması önerilen mağaza barkod sistemi hem personelin işini kolaylaştırırken hem de oluşan sıkışıkların mutlak olarak önüne geçecektir. Bu avantaj çok yönlü düşünüldüğünde müşteri sayısını arttırarak mağaza sahibine büyük avantajlar sağlayarak satışının izlenmesine de olanak tanıyacaktır.
Sonuç olarak mağaza barkod sistemi birçok açıdan mağazalara avantaj sunmaktadır. Bu avantajlar gerek güvenlik gerek yoğunluk gerek çalışanlara sağladığı mutlak kolaylık seviyesinde gözlenmektedir. Günümüz mağaza anlayışının çoğuna yerleşmiş olan bu sistem mağazalara büyük karlılık getirirken, yeni mağazaların açılması ve depo nezdine bir işletme zinciri kurulması olanağını sağlaması da mümkündür. Mağaza barkod Programı sayesinde depodan çıkan ürünlerin ulaştığı mağazalardaki satışların tek elden izlenme olanağı işletmecilere büyük bir avantaj sağlarken eksik stok gibi mağazaları zor duruma düşürecek durumlar ile ilgili de mükemmel bir önlem mekanizması oluşturmaktadır. Yani hem güvenlik hem de mağazanın kendine biçtiği vizyon bağlamında değerlendirildiğinde mağaza barkod sistemi işletme sahipleri için biçilmiş kaftan olmakla birlikte sunduğu diğer avantajlar sayesinde elde edeceği karlılık düzeyinde de mağazaların büyümesine yüksek oranda bir katkı sağlayacaktır.