Özel Barkod Numarası Nasıl ve Nereden Alınır ?

Özel Barkod Numarası

Özel Barkod Numarası için Barkod, ürünün kodu veya ürün ile ilgili açıklamalar içermemelidir. Barkod sadece o ürüne ait bir referans numarası içermelidir. Bu referans numarası bilgisayara tanıtılır ve ürüne ait detaylı bilgiler bilgisayarda tutulur. Daha sonra bu referans numarası kullanılarak o ürüne ait bilgiye erişilir.

Barkod Numarası NAsıl ALınırBarkod, barkod alfabesi (barcode symbology) denilen ve barkodun içerdiği çizgi ve boşlukların neye göre basılacağını belirleyen kurallara göre basılmaktadır. Barkodlar 0-9 arası rakamları, alfabedeki karakterleri ve bazı özel karakterleri (*, -, / vb.) içerebilirler.

Bir çok barkod alfabesi vardır. Bu alfabelerden bazıları sadece rakamları içerirken bazıları da hem rakamları hem de özel karakterleri içerirler. Buna göre değişik barkod standartları ortaya çıkmaktadır. Bugün dünyada kullanılan bir çok barkod çeşidi bulunmaktadır.

barkot etiket tasarim

Özel Barkod Numarası Tipleri

Yaygın olarak kullanılan başlıca barkod alfabeleri Code39 barkod tipi, Code128 barkod tipi, EAN13 barkod tipi, EAN8 barkod tipi, UPC Barkod Tipi, ITF barkod tipleridir.

Bunlardan ITF barkod tipi, EAN barkod tipive UPC barkod tipi barkod alfabeleri sadece rakamları içermektedir. Code39 barkod tipive Code128 barkod tipiise rakamları, harfleri ve özel işaretleri göstermek için kullanılılmaktadır.

Özel Barkod Numarası Kimler Alabilir?

Üreticiler,

Dağıtıcılar,

Satıcı,

İthalatçı,

Firmalar Barkod numarası alabilirler.

Aşağıdaki odalardan birine kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler barkod numarası almak için barkod sistemine üye olabilirler:

Ticaret ve/veya Sanayi Odaları,

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları

Özel Barkod Numarası Başvurusu için Gerekli Belgeler

  1. Özel Barkod Numarası Alımına İlişkin Hizmet Sözleşmesi,
  2. Barkod Numarası Başvuru Formu: Firmanın ünvanı, adresi, telefonu ve faaliyet konusuna ilişkin bilgileri içeren basılı formdur.
  3. Noter Onaylı Taahhütname: Firmanın TOBB`nin barkod kullanımı hakkında belirlediği kurallara uyacağını taahhüt etmek üzere noterde onaylatılan belgedir.
  4. Oda Kayıt Sicil Sureti: Firmanın Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Firmanın kayıtlı olduğu odadan alınır.
  5. Gelir Tablosu: Firmanın başvuru yaptığı yıldan bir önceki mali yıla ait cirosunu gösterir belgedir. Kayıt yılı içerisinde kurulan firmalardan Gelir Tablosu yerine Ticaret Sicili Gazetesi.
  6. Ticaret Sicili Gazetesi: Firma, üyeliğe başvurduğu yıl içinde kurulduysa, firmadan başvurduğu yıl içinde kurulduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi .
  7. Sisteme Giriş Ücretinin Ödendiğini Gösterir Banka Dekontu: Sisteme Giriş Ücreti firmadan bir kez alınır.
  8. ozel yazilim barkod qr karekod scaled